'بخشی از زرادخانه قذافی در دست القاعده'

شاخه القاعده در شمال آفریقا اعلام کرده است که بخشی از زرادخانه سرهنگ قذافی را در اختیار گرفته است.

یک خبرنگار در موریتانی به بی‌بی‌سی گفته است که اطلاعات مربوط به این ادعای القاعده را از یکی از رهبران این گروه به دست آورده است.

با این حال، مشخص نیست این تسلیحات از چه نوعی بوده و به چه میزان به چنگ القاعده افتاده است.

پیش از این، تحلیلگران امنیتی از این که ممکن است تسلیحات زرادخانه سرهنگ قذافی به دست نیروهای القاعده بیافتد، ابراز نگرانی کرده بودند.

یکی از فعال‌ترین شاخه‌های القاعده در شمال آفریقا فعال است.