آغاز رسیدگی به طرح ریاضت اقتصادی ایتالیا

مجلس ایتالیا امروز (جمعه ۱۱ نوامبر) به طرح پیشنهادی دولت برای سیاست‌های ریاضتی این کشور در مواجهه با بحران اقتصادی رسیدگی می کند.

انتظار می رود که این طرح توسط مجلس تصویب شود که در این صورت، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، هم بنابر وعده پیشین خود، از قدرت کنار خواهد کشید.

در صورت کناره گیری آقای برلوسکونی، پیش بینی می شود که ماریو مونتی، اقتصاددان برجسته این کشور و از مقام های اقتصادی سابق اتحادیه اروپا جایگزین وی شود.

تحلیلگران می گویند که حتی با کنار رفتن آقای برلوسکونی از قدرت، ایتالیا برای عبور از بحران اقتصادی، راه بسیار دشواری پیش رو خواهد داشت.