'بمباران هوایی یک اردوگاه در مرز سودان جنوبی'

سودان جنوبی همسایه شمالی خود به بمباران هوایی یک اردوگاه پناهندگان در مرز دو کشور متهم کرده است.

ساکنان اردوگاه ییدا در ایالت یوناتی می گویند که یک هواپیما از نوع آنتونف پس از چرخ زدن بر فراز این اردوگاه، پنج بمب را بر سر ساکنان آن فرو ریخته است.

این در حالی است که نیروهای امداد در منطقه با رد گزارش های دولتی مبنی بر کشته شدن 12 نفر در جریان این بمباران، می گویند که این حمله تلفاتی در بر نداشته است.

این کمپ میزبان پناهجویانی است که از درگیری های واقع در منطقه جنوبی کردوفان گریخته اند.

سوآوارمی خالد، یکی از سخنگویان ارتش سودان اعلام کرده که دولت جمهوری سودان در این حمله نقشی نداشته است.

استقلال سودان جنوبی در تابستان گذشته، تنش های مرزی میان دو همسایه را افزایش داده است.