هشدار درباره وقوع جنگ داخلی در سوریه

ناوی پیلای،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وقوع جنگ داخلی در سوریه هشدار داده است.

او این مطلب را روز چهارشنبه در نیویورک به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت.

خانم پیلای گفت: "این واقعه در لیبی اتفاق افتاد و امکان دارد که در سوریه نیز رخ دهد."

سازمان ملل متحد می‌گوید تعداد افرادی که در جریان تظاهرات ضد دولتی سوریه کشته شده‌اند، از ۳۵۰۰ نفر گذشته است.

دولت سوریه ناآرامی های این کشور را به "گروه های مسلح تروریستی" نسبت داده و می گوید بیش از هزار نفر از سربازان و نیروهای امنیتی این کشور تا کنون کشته شده اند.