شکست تلاش فلسطینی ها برای عضویت کامل در سازمان ملل

یک کمیته شورای امنیت گزارشی را تنظیم و تایید کرده که تنها حاکی اختلافات عمیق در این شورا برای عضویت کامل فلسطینی هاست و هیچ توصیه خاصی برای حل این اختلاف و پذیرش درخواست فلسطینی ها ندارد.

به این ترتیب عملا به درخواست فلسطینی ها برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد پایان داده می شود.

خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل می گوید اقدام بعدی بستگی به فلسطینی ها دارد که آیا طی هفته ها و ماه های آینده دوباره درخواست خود را برای عضویت کامل در شورای امنیت مطرح کنند یا تنها راضی شوند وضعیت خود را به عنوان دولت ناظر غیر عضو در سازمان ملل ارتقا دهند.