آژانس انرژی اتمی اطلاعات خود از ایران را به ۳۵ کشور نشان داد

آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات سری خود درباره برنامه اتمی ایران را به نمایندگان ۳۵ کشور نشان داده است.

هرمن ناکائرتز، مسئول بخش بازرسی آژانس در نشست یک ساعته روز جمعه در پشت درهای بسته در وین، تصاویر ماهواره ای از تاسیسات هسته ای و نیز نامه نگاری های مقام های ایران را که گفته می شود برای بخش های نظامی این تاسیسات انجام شده نشان داد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود ایران را متهم کرده است که تحقیقاتی انجام داده که بنظر می رسد در زمینه طراحی سلاح اتمی داده است.

ایران این گزارش را رد کرده و گفته است حاوی اطلاعات قدیمی و بی پایه است.

اما بعضی دیپلمات های حاضر در جلسه روز جمعه به خبرگزاری ها گفته اند که برخی اطلاعات ارائه شده جدید بوده است.