وزیر کشور مکزیک در یک سانحه هوایی کشته شد

فرانسیسکو بلیک مورا، وزیر کشور مکزیک روز جمعه هنگامیکه عازم جلسه ای در بیرون از مکزیکو سیتی، پایتخت، بود در اثر سقوط هلی کوپتر کشته شد.

گزارش شده است علت این سانحه که به کشته شدن هشت سرنشین این هلی کوپتر منجر شد، احتمالا هوای ابری بوده است.

آقای بلیک مورا یکی از متحدان نزدیک فلیپه کالدرون، رئیس جمهور مکزیک بود و نقشی اساسی در مبارزه با کارتل های مواد مخدر داشت.

خوان کاملیو مورینو، وزیر کشور پیشین مکزیک نیز سه سال پیش در اثر سقوط هواپیما کشته شد.