اعتراض سربازان پرتغالی به طرح ریاضت اقتصادی

سربازان پرتغالی روز شنبه در اعتراض به کاهش حقوق و مزایای ارتش تظاهرات کردند.

در این تظاهرات که در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد شعاری داده نشد.

قوانین پرتغال تظاهرات نظامیان و پوشیدن لباس نظامی در راهپیمایی را ممنوع می کند.

بسته نجات اقتصادی پرتغال که توسط اتحادیه اروپا تنظیم شده شامل کاهش شدید هزینه های دولت است و این کشور را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.