رفسنجانی: واردات بی‌رویه خیانت به حیات اقتصادی کشور است

هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با گروهی از دست اندرکاران صنایع غذایی، گفته است که ثبات و امنیت، رکن اساسی هرگونه سرمایه گذاری و کارآفرینی است و شوک هایی که گاه به گاه به اقتصاد ایران وارد می شود، برای سرمایه گذاری زیانبار است.

آقای رفسنجانی در اشاره ای تلویحی به اختلاس برزگ بانکی اخیر و گزارش های حاکی از ملاحظه کاری بانک ها در تامین اعتبار مورد نیاز صنایع، گفته است: "متاسفانه در مفسده اخیر، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ضربه اساسی خوردند چرا که این بلیه بزرگ، مجرای حیاتی تزریق نقدینگی به تولید و اقتصاد را که اعتبارات بانک هاست تا حدود زیادی مسدود کرد."

رئیس تشخیص مصلحت نظام، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که واردات بی رویه کالا و محصولات قابل تولید در داخل "وبای اقتصادی و خیانت به تولید و حیات اقتصادی کشور" است و با اشاره به تعطیل و نیمه تعطیل شدن بخش بزرگی از صنایع در ایران، خواست تا دولت سهم صنایع و تولید از عواید هدفمندی یارانه ها را پرداخت کند.