درگیری خونین بین نیروهای دولتی و مخالفان در یمن

بر اساس گزارش های رسیده از شهر تعز در یمن، در درگیری بین نیروهای دولتی و افراد مسلح مخالف حکومت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، در این شهر دست کم یازده نفر کشته و تعدادی زخمی شده اند و به گفته منابع بیمارستانی، چند غیرنظامی نیز از جمله قربانیان این درگیری بوده اند.

تظاهرات اعتراضی یمن در اوایل ماه فوریه سال جاری برای وادار کردن علی عبدالله صالح به کناره گیری از قدرت آغاز شد و با مقاومت وی در برابر این خواست مخالفان، همچنان ادامه داشته و به تدریج به درگیری مسلحانه بین نیروهای طرفدار و مخالف رئیس جمهوری تبدیل شده است.

علی عبدالله صالح در سال ۱۹۷۸ مقام ریاست جمهوری یمن شمالی را به دست آورد و از زمان وحدت یمن شمالی و یمن جنوبی در سال ۱۹۹۰ تا کنون هم رئیس جمهوری یمن متحد بوده و گفته است تا پایان "دوره قانونی" ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۳، از این مقام کناره گیری نمی کند اما نامزد انتخابات دوره بعدی نخواهد بود.