سودان به بمباران اردوگاه پناهندگان متهم شد

اوی لادسو، مسئول عملیات صلحبانان سازمان ملل گفت که ارتش سودان مسئول حمله هوایی به یک اردوگاه پناهندگان در خاک سودان جنوبی بوده است.

آقای لادسو به بی بی سی گفت که سازمان ملل بر اساس شواهد عینی اطمینان پیدا کرده است که هواپیماهای ارتش سودان بمباران روز پنجشنبه را انجام داده اند.

اما خالد المبارک، سخنگوی دولت سودان این اتهام را رد می کند و می گوید که سودان اردوگاه پناهندگان یا جای دیگری در سودان جنوبی را بمباران نکرده است.