"دلار تک نرخی می شود"

به گزارش خبرگزاری مهر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ دلار در ایران تک نرخی می شود. این در حالی است که هم اکنون سه نرخ برای دلار دولتی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

مدیر یکی از صرافی های بانکی به نقل از خبرگزاری مهر گفت: "صرافی های بانکی یا شعب عرضه کننده ارز دولتی نمی توانند خود قیمتی را برای دلار تعیین کنند، فروش دلار با قیمتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی توسط ما صورت می گیرد."

محمود بهمنی، نرخ ارز مسافری را شناور عنوان کرد و گفت: "اختلاف دو نرخ فرعی و مرجع توسط بانک مرکزی کنترل می شود، این بانک نرخ ارز را هزار و ۱۷۰ تومان برای ارز مسافری مد نظر قرارداده و انتظار داریم که ارز بازار نیز به این سمت سوق یابد و نرخ ارز در کشور تک نرخی شود. اگر ارز را با نرخ غیر واقعی و پائین عرضه کنیم تمام دارایی های کشور خارج می شود."

به گفته آقای بهمنی بازار ارز دارای تقاضای کاذب است، اما بانک مرکزی به موقع وارد بازار می شود و ارز را به بازار تزریق می کند.

او همچنین گفت: "نمی توان هر میزان ارز را به نرخ مرجع عرضه کنیم و نرخ ارز مرجع برای نیازهای وارداتی به هر میزان ارائه می شود."