پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت بر سر عضویت فلسطین

شورای امنیت سازمان ملل دقایقی پیش به نشست غیر علنی خود برای بررسی تقاضای عضویت فلسطین در این سازمان پایان داد.

گفته شده تقاضای عضویت فلسطین در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است.

اما هنوز معلوم نیست بررسی این تقاضا چه زمانی تمام شود.

محمود عباس حدود یک ماه و نیم پیش تقاضای عضویت فلسطین در سازمان ملل را به دبیرکل سازمان ملل داد. آمریکا گفته این تقاضا را وتو خواهد کرد و خواهان گفتگوی فلسطینیان با دولت اسرائیل برای سر راه حل تشکیل کشور مستقل فلسطین شده است.