روزانه شش ایرانی بر اثر سوختگی می میرند

سازمان پزشکی قانونی در ایران اعلام کرد که در ۶ ماهه نخست امسال مرگهای ناشی از سوختگی در کشور ۱۰ درصد کاهش یافت ولی بر اساس این آمار روزانه ۶ شهروند بر اثر سوختگی می میرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نیمه اول سال جاری هزار و ۷۱ نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۵۲۸ نفر زن و ۵۴۳ نفر مرد بوده اند.