'وزیری هستم که می خواهم پژوهنده تحویل بدهم'

به گزارش خبرگزاری ایلنا حمیدرضا بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران گفت: "آموزش و پرورش را در دو سال طوری متحول خواهم کرد، که مردم لذت ببرند."

به گفته آقای حاجی بابایی، "ما معلمانی قوی‌تر و دانش آموزانی هوشیارتر از کشورهای پیشرفته داریم امابرنامه‌ریزی‌هایمان غلط است."

او گفت: "من وزیری هستم که می خواهم پژوهنده تحول بدهم و تنها با نگاه پژوهشگری به معلم است که پژوهنده تولید می‌شود."

وزیر آموزش و پروش با اشاره به تعطیلی پنجشنبه ها در مدارس گفت: "یکی از اشتباهات این است که مدرسه محل نگهداری دانش آموزان شده است به ما می‌گویند با تعطیل شدن پنج‌شنبه‌ها فرزندان ما را چه کسی باید نگه دارد. این در حالی است که در دنیا این طور نیست و مدرسه تنها محلی برای یادگیری دانش است."