'نیمی از ایرانیان عادت به تماشای ماهواره دارند'

مجید رجبی معمار، مدیر شبکه جام جم در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفت: "آمار‌ها و گزارش‌‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد مردم ازماهواره‌‌ها استفاده می‌کنند البته میزان استفاده از ماهواره متفاوت است."

به گفته آقای رجبی معمار گروهی تمام طول هفته را به تماشای ماهواره مشغول هستند و افرادی فقط دو ساعت در هفته به تماشای آن می‌نشینند.

او افزود: "رسانه‌ای که برنامه‌های خود را بدون توجه به مخاطب پخش کند، تیر در تاریکی انداخته است چراکه هر رسانه‌ای با مخاطبانش زنده است."