سهم دولت از یارانه بلیت مترو تاکنون پرداخت نشده

مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک گفت: "تنها ۳۲ درصد از اعتبارات بهره برداری مترو تهران در نیمه نخست سال محقق شده که اگر سهم دولت از پرداخت یارانه بلیت تحقق می‌یافت، این درصد بالاتر می رفت."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رنجبریان گفت: "امسال دولت باید ۸۰ میلیارد تومان بابت یارانه بلیت به متروی تهران بپردازد که تاکنون ریالی از این اعتبارات پرداخت نشده است."

به گفته آقای رنجبریان برای مجموعه شرکت بهره برداری مترو از محل اعتبارات شهرداری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که ۶۰ میلیارد تومان از این اعتبارات در نیمه اول سال پرداخت شده است .