کشتی‌ربایی در ترکیه با کشته شدن فرد کشتی‌ربا پایان یافت

نیروهای امنیتی ترکیه، فردی را که یک کشتی را در سواحل شرقی استانبول ربوده بود، به ضرب گلوله کشته اند.

این کشتی ۲۴ مسافر و خدمه داشت که در این عملیات به هیچیک از آنها آسیبی نرسیده است اما بنابر یک گزارش، تعدادی از آنها با شروع حمله به داخل دریا پریدند.

مقام های ترکیه در صدد شناسایی فرد کشتی‌ربا هستند و می‌گویند که او نوعی وسیله انفجاری به بدنش وصل کرده بود.

مقام های ترکیه معتقدند که این فرد از اعضای گروه شورشی کرد، پ ک ک، است.