'سرشماری ربطی به یارانه ها ندارد'

رئیس مرکز آمار ایران می گوید که طرح سرشماری ۹۰ هیچ گونه ارتباطی با قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عادل آذر روز شنبه ۲۱ آبان گفت: "استانداران می توانند با تشخیص خود سرشماری را برای خانواده های غایب تمدید کنند."

به گفته آقای آذر پیش از این هر ده سال یکبار در ایران طرح سرشماری انجام می شد اما از سال ۸۵ تا ۹۰ طرح سرشماری هر پنج سال یکبار برگزار می شود.

هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که از دوم آبان آغاز شده است تا بیست و دوم آبان ادامه خواهد داشت.