بازداشت زن فراری در زندان مردان بولیوی

پلیس بولیوی زنی را بازداشت کرده که به منظور فرار از بازداشت، در یک زندان مردانه مخفی شده بود.

مقامات قضایی، این زن را متهم می کنند که رهبری یک گروه کلاهبردار را به عهده داشته است.

آنها می گویند یکی از اعضای این گروه که پیشتر بازداشت شده بود، با این زن تماس گرفته و به او هشدار داده بود که پلیس به دنبال اوست.

این زن سپس به دیدار این زندانی رفت و برای چهار روز در زندان او در شهر لاپاز مخفی شد.

ماموران زندان پس از آن که این زن تلاش کرد زندان را ترک کند، او را بازداشت کردند.

او هم اکنون به یک زندان زنان فرستاده شده است.