معاون سازمان صنعت و معدن تهران رئیسش را با تیر زد

یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و بازرگانی تهران بعد از ظهر روز شنبه ۲۱ آبان به وسیله معاونش هدف تیر قرار گرفته و از ناحیه صورت به شدت آسیب دیده است.

علت این سوءقصد هنوز مشخص نشده اما رسانه های ایران نوشته اند که فرامرز ابراهیمی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بوده و وقتی از تصمیم رئیسش برای کناری خود مطلع می شود، ضمن مشاجره با آقای صادقی با اسلحه به صورت وی شلیک کرده است.

روزنامه شرق چاپ تهران به نقل از منابع آگاه نوشته که آقای صادقی در کما به سر می برد اما حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران گفته که "گلوله به صورت آقای صادقی اصابت کرده، اما خطر جدی نداشته و وی به هوش آمده است."

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز ۲۲ آبان در پاسخ به خبرنگارانی که در باره این ماجرای سوء قصد و و متواری شدن ضارب گفته که "جزئیات این موضوع را در اختیار ندارم و می توانید اطلاعات تکمیلی آن را از روابط عمومی دریافت کنید."

آقای صادقی ۳۰ شهریور ماه امسال از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران انتخاب شده بود.