بازداشت دو تبعه کویتی به اتهام جاسوسی در ایران

بهرام ایلخاص زاده، فرماندار آبادان اعلام کرده است که دو تبعه کویتی به اتهام جاسوسی در آبادان بازداشت شده اند

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ایلخاص زاده گفت این دو تبعه کویتی در حالی که تجهیزات کامل جاسوسی به همراه خود داشتند، توسط ماموران وزارت اطلاعات در سطح شهر بازداشت شدند.