گروهی از فعالان ایرانی خواهان مخالفت با جنگ و توقف موقت غنی سازی

گروهی از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران ایرانی در مخالفت با جنگ با صدور بیانیه ای خواستار توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانیوم و تعطیلی تمامی برنامه‌های نظامی هسته‌ای ایران شده اند.

این گروه با اشاره به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص تحقیقات اتمی ایران گفته اند: "به اعتقاد ما وظیفه نیروهای معتقد به دموکراسی و منافع ملی – سرزمینی ایران همسو کردن فشار های خارجی و مبارزات داخلی است. در این میان تنزه طلبی اخلاقی، برخورد ایدئولوژیک و منفعلانه کار ساز نیست بلکه باید با ارائه راه حلی به جهان نشان داد که جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران این ظرفیت را دارد تا اجازه ندهد تنش آفرینی حکومت از آستانه تحمل نهادهای بین المللی عبور کند."

امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مدافع حمایت سیاسی جامعه جهانی از مطالبات دموکراسی خواهانه ایران هستند اعلام کردند: "جامعه جهانی باید آگاه باشد که هرگونه اقدامی که منجر به نقض تمامیت ارضی و منافع ملی ایران شود، باعث بالا رفتن مشروعیت سرکوب نیروهای آزادیخواه در ایران خواهد شد و گفتمان صلح طلب را تضعیف می‌کند."

علی افشاری، محمد جواد اکبرین، حسن شریعتمداری، آرش نراقی و مهرداد درویش پور از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.