اوباما: همکاری نزدیک با چین و روسیه در مورد ایران ادامه می یابد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می گوید جهان در مخالفت با برنامه اتمی ایران متحد است.

او تاکید کرده است که همکاری آمریکا با چین و روسیه برای مهار برنامه اتمی ایران در آینده ادامه خواهد یافت.

آقای اوباما با اشاره به موفقیت آمیز بودن تدابیر آمریکا برای اعمال تحریم های جهانی علیه ایران در سه سال گذشته گفت این تحریم ها اثر منفی بزرگی بر این کشور گذاشته است.

آقای اوباما گفت در وضعی قرار داریم که "جهان متحد شده و ایران در انزواست."

او با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران، گفت رایزنی آمریکا با دیگر قدرت های جهانی در هفته های پیش رو برای بررسی راه های مقابله با این کشور ادامه خواهد یافت.

آقای اوباما ضمن تاکید بر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک برای این موضوع، بر بررسی همه گزینه ها تاکید کرد.

او گفت چین و روسیه در این زمینه با آمریکا هم فکر هستند.