'سه امدادرسان فرانسوی در یمن آزاد شدند'

مقام های فرانسوی می گویند که سه امدادرسان فرانسوی که در ماه مه در یمن ربوده شده بودند آزاد شده اند.

پیکارجویان القاعده در شهر سیئون در ۶۰۰ کیلومتری شرق صنعا، پایتخت، مظنون به این آدم ربایی بودند.

این سه نفر شامل دو زن و یک مرد برای موسسه خیریه "تریانگل جنراسیون هیومنیتر" کار می کردند.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از سلطان قابوس پادشاه عمان به خاطر کمک به آزادی این سه نفر تشکر کرده است.

این سه نفر در ماه سپتامبر در ویدئویی اینترنتی ظاهر شدند و گفتند که درخواست آدم ربایان اجرا نشده است.

بیش از ۲۰۰ خارجی در ۱۵ سال گذشته در یمن ربوده شده اند که بیشتر آنها به سلامت آزاد شده اند.