ایران اتهام ارتباط با برنامه ریزی تروریستی در بحرین را رد کرد

در واکنش به اظهارات سخنگوی دادستانی بحرین در مورد ارتباط چند فرد بازداشت شده در آن کشور با سپاه پاسداران ایران، حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم، گفته است که "اینگونه اتهامات بی اساس، سناریوی مضحک ساختگی آمریکا به روش بحرینی است."

ظاهرا اشاره آقای عبداللهیان به اتهام مقامات آمریکایی در مورد دست داشتن نیروی قدس سپاه پاسدار در توطئه ای برای قتل سفیر سعودی در واشنگتن است که مقامات جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرده اند.

مقامات بحرینی گفته اند که پنج نفر که اوایل سال جاری به ظن برنامه ریزی عملیات تروریستی در آن کشور بازداشت شدند با سپاه پاسداران و نیروی بسیج جمهوری اسلامی ارتباط داشتند و توسط این نیروها تحت آموزش اقدامات تروریستی قرار گرفته بودند.