طرح کاهش رابطه با بریتانیا به هیات رئیسه مجلس نرسیده است

خانه ملت - خبرگزاری مجلس ایران - به نقل از جهانبخش محبی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس، گزارش کرد که طرح کاهش رابطه با بریتانیا در دست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و هنوز به هیات رئیسه نرسیده است.

روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در مورد در دستور قرار نگرفتن این طرح، از کمیسیون امنیت ملی خواست این طرح را پیگری کند و در دستور کار قرار دهد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در اعتراض به سیاست دولت بریتانیا، طرحی را تسلیم مجلس کرده اند که از دولت می خواهد در صورت ادامه آنچه که سیاست خصمانه بریتانیا خوانده شده، در صدد کاهش روابط سیاسی با این کشور برآید.

بریتانیا اخیرا سفیر جدید خود در جمهوری اسلامی را به تهران روانه کرد.