روسیه بازداشت عمدی مهاجران تاجیک را تکذیب کرد

دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، این گزارش را تکذیب کرده است که دولت او به تلافی محکومیت قضایی یک خلبان روسی در تاجیکستان، دستور بازداشت گسترده مهاجران تاجیک در روسیه را داده است.

هفته گذشته دادگاهی در تاجیکستان یک خلبان روسی را در ارتباط با اتهام فرود غیرقانونی در خاک تاجیکستان مقصر شناخت و در پی آن، تنها در شهر مسکو، بیش از سیصد کارگر مهاجر تاجیک توسط ماموران پلیس بازداشت شدند.

به گفته نماینده کارگران تاجیک در مسکو، مقامات روسی به پلیس دستور داده اند در بازداشت مهاجران تاجیک "از خود رحم نشان ندهند" اما مقامات مسکو گفته اند که بازداشت این تعداد مهاجر تاجیک در این زمان از سال غیرعادی نیست و به محکومیت خلبان روسی ربطی ندارد.