ماریو مونتی: می خواهم تا ۲۰۱۳ نخست وزیر ایتالیا باشم

ماریو مونتی، گزینه نخست وزیری ایتالیا گفته است امیدوار به تشکیل دولتی است که بتواند تا انتخابات عمومی آینده در سال ۲۰۱۳ دوام بیاورد.

آقای مونتی به مردم ایتالیا هشدار داد که برای خروج این کشور از بحران بدهی باید "فداکاری" کنند.

ماریو مونتی پس از نخستین روز رایزنی برای تشکیل دولت جدید صحبت می کرد. این گفت و گوها با احزاب کوچک انجام شد.

او سه شنبه با احزاب اصلی در پارلمان ایتالیا صحبت کند.

آقای مونتی جایگزین سیلویو برلوسکنی می شود. او یک اقتصاددان و از کمیسرهای سابق اتحادیه اروپاست.

آقای مونتی گفت اگر قرار باشد انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار شود، عمر کوتاه دولت اعتبار تصمیماتش را به زیر سوال خواهد برد.