محققان: مزارع اطراف فوکوشیما به شدت آلوده است

تحقیقات جدید نشان می دهد میزان ذرات رادیو اکتیو در مناطق شمال شرقی ژاپن بیشتر از حد مجاز است.

به گفته محققان، میزان آلودگی به حدی است که ممکن است بر کشاورزی تاثیر منفی بگذارد.

این مطالعه به وسیله اتحادیه تحقیقات دانشگاهی درباره علوم فضایی در مریلند انجام شده است.

این تحقیقات نخستین مطالعه جامع از آلودگی رادیو اکتیو در مناطق مختلف ژاپن پس از بروز حادثه در نیروگاه هسته ای فوکوشیما پس از زلزله و سونامی ماه مارس است.

در پی بروز حادثه در نیروگاه فوکوشیما، ذرات رادیواکتیو به وسیله باد بر فراز ژاپن و سواحل این کشور منتشر شد.

تحقیقات پیشین نشان داده بود که میزان آلودگی کمتر از حد خطرناک است.

اما این تحقیقات بیانگر آلودگی هشت برابر بیشتر از حد مجاز برای کشاورزی در مناطق اطراف فوکوشیما است.

محققان از دولت ژاپن خواسته اند تحقیقات بیشتری درباره آلودگی مناطق مختلف در ژاپن به مواد رادیواکتیو انجام دهد.