کاسترو: حمله اسرائیل به ایران به جنگی خونین منجر خواهد شد

فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا در مقاله ای هشدار داده است که حمله ای توسط اسرائیل به ایران احتمالا به "جنگی خونین با پیامدهای غیرقابل محاسبه جهانی" منجر خواهد شد.

آقای کاسترو در مقاله ای که در روزنامه دولتی کوبا چاپ شد نوشت: "به طور اجتناب ناپذیری، جنگی خونین به راه خواهد افتاد. شکی در این باره نیست."

آقای کاسترو، ۸۵ ساله، که پنج سال قبل زمام امور را به برادرش رائول سپرد نوشت به دلیل توانایی نظامی ایران و وسعت و جمعیت این کشور هرگونه اقدام جنگی علیه این کشور بسیار جدی خواهد بود.

در هفته های اخیر گمانه زنی ها درباره برنامه ریزی احتمالی اسرائیل برای حمله به ایران بار دیگر اوج گرفته است.

آقای کاسترو نوشت درحالی که ناتو هنوز عملیات در لیبی را به پایان نبرده "به نظر می رسد نگاهش را به ایران دوخته و در مسیر جنگ باشد."