صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه افغانستان شد

به دنبال سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لویه جرگه سنتی، صبغت الله مجددی، رئیس جمهوری پیشین به عنوان رئیس لویه جرگه سنتی تعیین شده است.

آقای مجددی نعمت الله شهرانی، وزیر پیشین حج و اوقاف و عارف نورزی عضو پیشین مجلس نمایندگان را به عنوان نائب اول و نائب دوم خود تعیین کرد.

او همچنین محمد علم ایزدیار نائب رئیس مجلس سنا را به عنوان منشی (دبیر) و صفیه صدیقی، عضو مجلس نمایندگان را به عنوان سخنگوی لویه جرگه سنتی تعیین کرد.

قرار است که این لویه در چهار روز کاری خود موضوع قرارداد استراتژیک با آمریکا و مصالحه با طالبان را مورد بحث و گفتگو قرار دهد.

در این جرگه کمتر از دو هزار تن از سراسر افغانستان به دعوت حامد کرزی شرکت کرده اند. گفته شده است که تصمیم های این جرگه جنبه مشورتی دارد و اجرای آن الزامی نیست.