تحصیل بیش از ۶۶هزار دانش‌آموز افغان درمدارس تهران

رحیم زمانی، مدیرکل آموزش و پروروش شهرستان‌های استان تهران گفته است که بیش از ۶۶۰۰۰ دانش‌آموز "غیر مجاز" افغان در مدارس حومه تهران تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زمانی با اشاره به افزایش جمعیت دانش‌آموزی شهرستان‌های تهران گفت: "در سال گذشته ۷۳۴ هزار دانش‌آموز در مدارس حومه تهران تحصیل می‌کردند که این رقم امسال به ۷۴۸ هزار نفر رسیده است."

در همین حال محمد تهوری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، پیشتر گفته بود که دانش‌آموزان افغان در مقاطع مختلف حدود ۸۰۰ مدرسه را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.