'کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی بودجه ناشی از تخلف دولت است'

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کسری بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی گفت: "کسری بودجه ناشی از تخلف دولت از قانون است."

به گزارش سایت خانه ملت، آقای خباز یکی از راهکارهای جلوگیری از تورم‌زا بودن بودجه را تنظیم درست درآمدها و هزینه‌ها دانست و افزود: "متاسفانه بودجه در دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که درآمدهای تحقق نیافته را در ردیف درآمدها لحاظ می‌شود در نتیجه کفه درآمد سنگین‌تر از کفه هزینه‌ها می‌شود."

محمدرضا خباز همچنین مشکل اولیه را در بودجه نویسی عدم تنظیم بوجه واقعی عنوان کرد و ادامه داد: "من سال گذشته نیز اعلام کردم که اگر به بودجه ۹۰ رای بدهید از تیرماه با افزایش شدید کرایه تاکسی، حمل و نقل و مصالح ساختمانی مواجه می‌شویم و البته همین طور هم شد."