هشدار سناتور آمریکایی درباره امنیت اردوگاه اشرف

سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا، خواهان آن شده که دولت باراک اوباما مراقب باشد دولت عراق "به تعهدش" در مورد تامین امنیت اردوگاه سازمان مجاهدین خلق عمل کند.

این سناتور دموکرات گفت که آمریکا در حالی که نیروهایش را از عراق خارج می کند باید برای دولت عراق تصریح کند که واقعه آوریل گذشته در اردوگاه اشرف تکرار نشود.