کمپ مخالفان سرمایه‌داری در سوئیس جمع‌‌آوری شد

پلیس سوئیس کمپ معترضان جنبش موسوم به "اشغال وال استریت" را در مرکز زوریخ جمع آوری کرد.

معترضان در سوئیس، مانند معترضان در نیویورک در شهر زوریخ کمپ برپا کرده بودند.

حدود سی نفر از معترضان به دلیل مقاومت در مقابل پلیس بازداشت شدند. بیست نفر دیگر نیز پیش از اقدام پلیس محل را ترک کرده بودند.

اعتراض‌های ضد سرمایه‌داری از ماه گذشته در زوریخ آغاز شده است.