موفقیت پزشکان در درمان نارسایی کبد

پزشکان بریتانیایی موفق شده اند با انتقال سلول های کبدی به یک کودک مبتلا به نارسایی حاد کبد او را درمان کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، در پی انتقال سلول های کبدی به محوطه شکمی این کودک، وضع کبد او پس از دو هفته رو به بهبودی رفت.

در این مدت، سلول های پیوندی به انجام وظایف کبد در بدن این کودک مشغول بودند.

به گزارش خبرنگار پزشکی بی بی سی، پزشکان امیدوارند از این دستاورد برای درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کبد استفاده کنند.