برخورد پلیس با مخالفان وال استریت در کالیفرنیا

پلیس اردوگاه معترضان هوادار جنبش وال استریت را در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا جمع آوری کرده است.

پلیس ضدشورش پس از اخطار به تجمع کنندگان اقدام به جمع آوری چادرهای آنها کرده است.

حداقل سی نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.

پیش تر، پلیس در شهرهای پورتلند و سالت لیک سیتی هم اقدام به جمع آوری اردوگاه های معترضان کرده بود.

سی نفر از معترضان در شهر سن لوئیس نیز به وسیله پلیس بازداشت شده اند.