گروگانگیران کنسول شیلی را در ونزوئلا رها کردند

مقام های شیلی از رهایی کنسول این کشور در ونزوئلا پس از به گروگان گرفته شدن، خبر داده اند.

بر این اساس، خوان کارلوس فرناندز، کنسول شیلی روز جمعه هنگام ترک یک هتل ربوده و پس از دو ساعت در خیابان رها شد.

ربایندگان آقای فرناندز را در حالی که در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود، رها کردند.

او یکشنبه از بیمارستان مرخص شد.

گزارشی درباره احتمال پرداخت پول در ازای آزادی آقای فرناندز منتشر نشده است.