نتیجه سرشماری ایران: جمعیت کشور حدود ۷۵ میلیون نفر است

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران با اعلام اتمام برنامه سرشماری سال ۱۳۹۰ گفته که براساس نتایج مقدماتی سرشماری، جمعیت ایران حدود ۷۵ میلیون نفر است و جمع بندی نتایج سرشماری برای محاسبه آمار نهایی ادامه دارد.

سرشماری عمومی در ایران از روزهای ۲ تا ۲۲ آبان انجام شد و طی روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان نیز خانوارهای غایب هنگام مراجعه اولیه ماموران، سرشماری شدند.

جمعیت ایران در سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود هفتاد میلیون و سیصد هزار نفر گزارش شده بود.