ناسا فضانورد استخدام می کند

سازمان فضایی آمریکا - ناسا - در نظر دارد هشت تا دوازده نفر را برای انجام ماموریت های فضایی استخدام کند.

متقاضیان باید دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های علمی یا مهندسی بوده و از مهارت های رهبری، وضع جسمی و قدرت بینایی خوب برخوردار باشند و آشنایی با زبان روسی نیز یک امتیاز محسوب می شود.

آمریکا در حال حاضر دارای سفینه ای برای حمل فضانورد نیست و برای اعزام فضانوردان خود به ایستگاه فضایی بین المللی به موشک های سویوژ ساخت روسیه وابسته است.