شاعر سرشناس چچنی در مسکو به قتل رسید

به گزارش پلیس مسکو، روسلان اختخانوف، شاعر سرشناس چچنی، به ضرب گلوله کشته شده و به نظر می رسد که قتل او توسط قاتلان حرفه ای صورت گرفته که برای این کار اجیر شده بودند.

براساس این گزارش، این حادثه شامگاه سه شنبه روی داد و شاعر پنجاه و هشت ساله چچنی در مقابل خانه اش در مسکو هدف اصابت چند گلوله قرار گرفت و از پای در آمد.

آقای اختخانوف با جدایی طلبان چچنی مخالف بود و اعتقاد داشت که چچن باید همچنان یکی از جمهوری های تشکیل دهند فدراسیون روسیه و بخشی از این کشور باقی بماند.