نظامیان مخالف حکومت سوریه به مجتمع ارتشی حمله کردند

به گفته منابع مخالفان حکومت سوریه، گروهی از نظامیان مخالف حکومت که خود را اعضای "ارتش آزاد سوریه" می خوانند با تیربار و نارنجک انداز به یک مجتمع متعلق به سازمان اطلاعات ارتش واقع در حومه دمشق، پایتخت، حمله کرده اند.

این نخستین عملیات نظامی علیه یکی از مراکز ارتشی سوریه است و ساکنان محلی گفته اند که از محل مورد حمله، صدای تیراندازی و انفجار شنیده شده است.

قرار است روز چهارشنبه، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مراکش تشکیل جلسه دهند و اقدامات تازه برای وادار کردن حکومت سوریه به پایان دادن به خشونت علیه مخالفان را مورد بررسی قرار دهند.

روز شنبه، اتحادیه عرب تصمیم گرفت به خاطر عمل نکردن حکومت به توافقنامه قبلی با این اتحادیه و ادامه برخورد خشونت آمیز با معترضان، عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد.