'حتی ده درصد کتابهای چاپ شده سال پیش در ایران مناسب نیست'

بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: " اگر از من به عنوان یک کارشناس بپرسند، می‌گویم حتی ۱۰ درصد کتاب‌هایی که در سال گذشته منتشر شده، برای مطالعه یا هدیه دادن، مناسب نیست. "

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دری که در نخستین همایش نویسندگان ایران سخن می گفت با اشاره به انتشار ۶۵ هزار عنوان کتاب در سال گذشته افزود: "ما این بستر را فراهم می‌کنیم که آثار خوب نویسندگان را با کتاب و برای خرید به جامعه اعلام کنیم و این می‌طلبد که حاکمیت به نخبگی اعتنای بیشتری بکند و نگذارد برای نویسندگان از لحاظ اقتصادی مشکل ایجاد شود."