سخنرانی ویلیام هیگ در مورد سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا امروز قرار است آمار تعدادی از افراد خارجی را که برای سیستم اطلاعاتی این کشور کار می کرده و از زمان یازدهم سپتامبر کشته شده‌اند، معرفی کند.

آقای هیگ قرار است در سخنرانی کم‌سابقه‌ای در خصوص سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا به نقش دفاتر خارجی این کشور در عملیات‌ امنیتی بپردازد.

خبرنگار بخش امنیت بی بی سی گفت آقای هیگ از فعالیت ام آی سیکس، سرویس امنیتی بریتانیا، و سازمان دولتی شنود الکترونیکی تقدیر خواهد کرد.