'اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ناشی از ضعف نظارت است'

مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظارم بانکی ایران گفت: "متاسفانه نظارت ها در این بخش ضعیف است و اصلا نظارت پذیری کم است."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی ‌گفت "حجم پرونده هایی که امسال خود سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری کرده قابل توجه و متنوع است."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: "این پرونده ها در ابعاد مختلف بوده که نه تنها توسط سازمان بازرسی بلکه توسط دیگر دستگاههای عضو شورای حفظ بیت المال مورد بررسی قرار گرفته است."

اختلاس بزرگ بانکی در ایران در یک شعبه بانک صادرات در اهواز صورت گرفته است. فردی که در مدت کوتاهی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت تولیدی شده بود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، اسناد اعتباری جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.

بعد از آن وی این اسناد را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی می فروخته است.