بازداشت یک نفر در ارتباط با تیراندازی اطراف کاخ سفید

سازمان مخفی آمریکا می گوید شخصی که در ارتباط با تیراندازی روز جمعه در مجاورت کاخ سفید تحت تعقیب بود دستگیر شده است.

مقام ها در ایالت پنسیلوانیا می گویند که اسکار رامیرو اورتگا-هرناندز، ۲۱ ساله، روز چهارشنبه دستگیر شد.

دو گلوله در کاخ سفید پیدا شد که یکی از آنها به یکی از پنجره های محافظ اصابت کرده بود.

پوکه هایی در اطراف کاخ سفید پیدا شده است، اما قطعی نیست که متعلق به همان تیراندازی بوده باشد.