آژانس انرژی اتمی گزارش مربوط به ایران را بررسی می کند

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه روز پنجشنبه، ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)، گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس در مورد برنامه های اتمی ایران را که هفته پیش در اختیار اعضای شورا قرار گرفت مورد بررسی قرار می دهد و ممکن است در این زمینه به صدور قطعنامه ای مبادرت ورزد.

در گزارش آقای آمانو آمده است که نشانه هایی وجود دارد حاکی از اینکه ممکن است برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی دارای جنبه های نظامی هم باشد هر چند مقامات ایران همواره بر صلح آمیز بودن این برنامه ها تاکید داشته اند.

در پی انتشار این گزارش، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی خواستار تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت حاوی تحریم های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی شدند اما تا کنون روسیه و چین با چنین اقدامی موافقت نکرده اند.

در گزارشی در همین زمینه، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - روز پنجشنبه گزارش کرد که دو کشور چین و روسیه با خواست کشورهای غربی برای تسلیم پیش نویس قطعنامه ای شدید اللحن علیه ایران به شورای حکام مخالفت کرده اند و خواسته اند لحن این قطعنامه ملایم تر باشد.