جلسه اضطراری کابینه کویت برای بررسی تجمع اعتراضی

در پی اشغال کوتاه مدت ساختمان پارلمان کویت توسط گروهی از معترضان به ادامه زمامداری نخست وزیر این کشور در شامگاه گذشته، اعضای هیات دولت در جلسه ای اضطراری به ریاست امیر این کشور، که طبق قانون اساسی از حق عزل نخست وزیر و انحلال پارلمان برخوردار است، شرکت کرده اند.

تجمع اعتراضی روز چهارشنبه بزرگترین تظاهرات علیه نخست وزیر کویت بود در حالیکه در ماه های اخیر، انتشار گزارش هایی در مورد فساد مالی برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس باعث خشم مردم شده است.

در مقایسه با برخی دیگر از کشورهای منطقه، کویت از نظام سیاسی آزادتری برخوردار است و با وجود اعتراضات اخیر، این کشور تا کنون دچار نا آرامی هایی نشده که در برخی دیگر از کشورهای منطقه بروز کرده است.