راکتهای شلیک شده 'به سوی لویه جرگه' به هدف اصابت نکرد

دو راکت به سوی محل برگزاری لویه جرگه در کابل شلیک شده اما به هدف اصابت نکرده هر چند در این حادثه یک غیرنظامی زخمی شده است.

لویه جرگه - مجمع مشورتی بزرگان در افغانستان - به منظور بررسی و اظهار نظر پیرامون بخشی از سیاست خارجی دولت حامد کرزی، رئیس جمهوری، تشکیل شده و موضوع توافقنامه های همکاری امنیتی بین افغانستان و سایر کشورها به خصوص ایالات متحده و سیاست مصالحه با شورشیان مخالف در دستور کار آن قرار دارد.

پیش از آغاز به کار این مجمع، شورشیان طالبان ادعا کرده بودند که برنامه های حفاظتی و امنیتی این همایش را به دست آورده اند و تهدید کرده بودند که شرکت کنندگان را هدف حمله قرار خواهند داد.